Klientská zóna 
 Napiště nám

GDPR

1. Provozování obchodní činnosti společnosti 2. Propagace a marketing 3. Použití podoby lidí v propagačních materiálech,
 především na webu nebo v tištěné formě
4. Plnění účetních a daňových povinností 5. Identifikace uživatele dle zákona č. 253/2008 Sb.

2. Propagace a marketing 

Sbírané osobní údaje
Jméno
Příjmení
E-mailová adresa
Telefonní číslo soukromé nebo pracovní
IP adresa (v podobě cookies)
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích
GLOCIN LIMITED, se sídlem Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham, Manchester, OL9 6HZ, UK, Company No. 10818518 - poskytuje aplikace pro komunikaci, web a fakturaci 
GLOCIN LIMITED – Czech branch, 8. pěšího pluku 2173 738 01 Frýdek-Místek – Odštěpný závod ČR 
Glocin Services s.r.o., se sídlem Cejl 37/62, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 07276109
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)
Pokud není zpracování založeno na souhlasu subjektu, tak jsou údaje pro tento účel uchovány do doby podání žádosti o ukončení zpracování (resp. námitky) V případě poskytnutí souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let od jeho udělení
Přístupová práva (pracovní pozice nebo jméno zaměstnance) Jednatelé Pověřenec pro ochranu osobních údajů, z anglického Data Protection Officer – DPO
Použití pseudonymizace nebo šifrování Veškerá komunikace v prohlížeči probíhá pomocí šifrovaného protokolu HTTPS
Zajištění důvěrnosti (kontrola: vstupu, přístupu; systém klasifikace dat) a integrity (kontrola: přenosu, nakládání) Uživatelské jméno a heslo pro přístup k údajům ze strany správce
Dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování (kontrola dostupnosti, rychlá obnova po incidentu) Anti-virus, firewall
Proces pro pravidelné vyhodnocení opatření (správa ochrany osobních údajů, správa řízení incidentů, standardní ochrana osobních údajů, kontrola zpracování) Vyhodnocení případných bezpečnostních incidentů a úprava bezpečnostních opatření Funkce DPO vykonává pravidelnou kontrolu kvality zpracování osobních údajů
Zákonný důvod pro zpracování Souhlas subjektu údajů 
Oprávněné zájmy správce
Od koho jsou osobní údaje získány? Od klientů
Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné? Tento souhlas znamená, že nám dovolujete vaše osobní údaje zobrazit v rámci obchodní struktury našim zaměstnancům společnosti. Rozsah je omezen POUZE na projekt GLOCIN. 
Díky tomu vám můžeme včas předávat důležité informace. V případě, kdy budete potřebovat poradit, a váš obchodník nebude dostupný, můžeme díky tomu pověřit jemu nejbližšího obchodníka nebo pracovníky klientské podpory, aby vám byli nápomocni. Přínosem pro nás je možnost efektivního řízení obchodní struktury a kvalitnějšího zobrazování zdroje provizí. 
Udělení souhlasu je volitelné. 
Udělit nebo odvolat souhlas je možno zaškrtnutím zeleného, resp. červeného tlačítka v profilu uživatele v portálu miner.glocin.com pod záložkou "GDPR".
Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování? K automatizovanému rozhodování ani profilování nedochází
K automatizovanému rozhodování ani profilování nedochází Zásady zpracování a ochrana osobních údajů ze dne 1.1.2020 Dostupné na adrese: https://miner.glocin.com/docs/gdpr-cs.pdf
Údaje o zpracovateli (zpracovatelích) Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – zpracování cookies souborů pomocí nástroje Google Analytics a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů viz.: https://policies.google.com/privacy?hl=cs#nosharing 
Facebook Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA – zpracování cookies souborů pomocí nástroje Facebook Pixel a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů viz.: https://www.facebook.com/full_data_use_policy
Poznámka Veškeré zpracování osobních údajů správcem a ostatními společnostmi ze skupiny podniků probíhá pouze na území EU a EHP