Informace k aktuální situaci

Vážené dámy a pánové, milí klienti, odborná veřejnosti

Jako statutární ředitel bych vám všem rád přiblížil momentální, velice těžkou situaci ve společnosti GLOCIN LIMITED a sdělil všem, kterých se tato situace dotýká, jaká jsou východiska při jejím řešení:

  1. Veškerá aktiva, která až doposud společnost GLOCIN LIMITED, v souladu se záměrem spustit prodej tzv. „realitního tokenu“ získala, jsou díky některým klientům a jejich advokátům soudem předběžným opatřením zablokována, čímž z těchto aktiv nelze čerpat jakýkoli peněžní výnos, případně použitelný nejen pro směny klienty vlastněných Voucherů TRN, ale také na běžný provoz společnosti, který se doposud daří zabezpečovat nejen tím, že ho jako statutární zástupce zajišťuji z jiných externích zdrojů, ale také díky neskutečně velkému přispění a osobnímu nasazení některých členů původní „kontrolní rady“ (pro nezasvěcené – lidé nominováni z řad obchodníků firmy, kteří byli seznamováni se všemi skutečnostmi, které statutární ředitel společnosti činil pro záchranu firmy), bez jejichž pomoci bychom velmi těžko udrželi office a sekretariát alespoň v omezeném provozu.
  2. Nejcennější aktivum – pohledávka za BIT.NXT – které mělo primárně sloužit k tomu, aby bylo možno zajistit u emitenta směny TRN na EUR, je v současnosti ve vymáhání výhradně právní cestou. Toto vymáhání je bohužel velmi zdlouhavý proces, který může trvat ještě dlouhé měsíce, nebo i roky. Maroš Mikláš, jako ředitel a ovládající osoba BIT.NXT INTERNATIONAL LLC a všech firem na tuto společnost navázaných, které se písemně zavázali dodávat finanční profit pro naše klienty bohužel s naší firmou nekomunikuje – místo toho se snaží nabudit dojem, že on a jeho firmy, na základě dříve uzavřené Korporátní smlouvy, plnit nemusí a pokud bude přeci jenom plnit, tak jen zcela dobrovolnou „almužnu v USDT“ prostřednictvím jím ovládané First Venture Corporation LTD a to pouze jím vytipovaným, jemu loajálním spolupracovníkům přímo na jejich kryptoměnové peněženky (podle našeho zjištění většinou pouze lidem, co nyní zajišťují chod pro něj pracující nové platformy Eva).
  3. Proces „kapitalizace projektu Glocin“, který budoucnost naší firmy (ale také vypořádání klientských požadavků na směny TRN) může zachránit, je stále otevřen. Vzhledem k naší situaci a dalším budoucím záměrům bohužel trvá déle, než bychom všichni chtěli. Jde o velice náročný a komplikovaný proces, do kterého zasahuje spousta proměnných. V minulých měsících však do tohoto procesu zasáhla i zcela nepochopitelná snaha Maroše Mikláše a Lubomíra Bezděka nám kapitalizaci překazit. Také je potřeba všem klientům sdělit, že čím déle bude tento proces trvat, bude čím dál těžší udržet společnost v chodu – zejména kvůli nefunkčním finančním tokům potřebným k vypořádání závazků ke klientům a nutným prostředkům pro chod firmy včetně HelpDesku pro vás. I přesto všechno se však ve firmě nevzdáváme a i s omezenými možnostmi činíme vše, co je v našich silách, aby se nám podařilo volné finanční prostředky do projektu načerpat a plně obnovit činnost společnosti poté, co Mikláš, Bezděk a další členové bývalé obchodní rady hodili GLOCIN „přes palubu“.

Situace je opravdu velice vážná. S omezeným finančním rozpočtem souvisí i převody pohledávek za BIT.NXT těm klientům, kteří o to požádali. I proto nebyly některé smlouvy doposud odeslány. Je mou povinností vám také sdělit, že stabilní člen klientského servisu po dohodě s firmou k poslednímu únoru ze zaměstnání odešel. I proto bude HelpDesk obsluhován mnou a vybranými dobrovolníky z našich řad, čímž budou klienti na odpovědi čekat déle a nelze očekávat obvyklé reakční doby HelpDesku.

Závěrem mé zprávy vás všechny chci však ubezpečit, že i přes všechny překážky, které nám den co den komplikují činnost, nikdy nepolevíme ve snaze situaci vyřešit ke spokojenosti vás zákazníků, aby mohl GLOCIN pokračovat v tom, co jsme v roce 2017 společně započali.

Přeji nám všem, aby se nám osud více přiklonil a štěstěna nás neopustila.

Aleš Kohoutek
CEO
GLOCIN LIMITED

Sdílejte nás na sociálních sítích:

Sledujte nás na sítích: