Platforma

Platforma GLOCIN je soustavou mnoha částí, kde hlavním spojujícím členem je společnost GLOCIN LIMITED.

Celý princip platformy je velice jednoduchý. Představte si místo, například tržiště, kam máte možnost jako klient (zákazník) kdykoliv přijít a vybírat z aktuální nabídky produktů a služeb to, co se vám nejvíce líbí. Tímto pomyslným „tržištěm“ je právě platforma GLOCIN. Registrovaný klient platformy si může vybírat z aktuální nabídky produktů, které v platformě nalezne.

Hlavní myšlenka platformy je nabídnout a zprostředkovat vždy něco výjimečného. Buď to, co klient jinde nemá možnost získat nebo nabídnout takový produkt, který má pro klienta atraktivní výhodu oproti běžné nabídce na trhu. Aktuální nabídka možností platformy se průběžně mění. Není nic jednoduššího, než se stát registrovaným klientem a využít příležitosti vybrat si to, co vás nejvíce zaujme! Být klientem Vás k ničemu nezavazuje.

Jak se stát klientem?

  1. Setkejte se s nezávislým obchodním zástupcem platformy GLOCIN.
  2. Obchodník Vám představí, jak platforma funguje a jaké aktuální atraktivní produkty a výjimečné možnosti nabízí.
  3. Po Vašem rozhodnutí stát se klientem společně přistoupíte k založení bezplatného klientského účtu.
  4. Jakmile klientská podpora ověří potřebné dokumenty a účet aktivuje, můžete libovolně, dle svého uvážení, využívat produkty a uzavírat jednotlivé kontrakty.
laptop-3196481_1280

Co je zapotřebí k registraci nového klientského účtu?

Platforma GLOCIN plně podléhá a řídí se zákony a směrnicemi EU a z většinové části legislativou České republiky, zejména Občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a směrnicí AML neboli zákonem č. 253/2008 Sb. (Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

Zároveň chceme, aby byla platforma, resp. klientský účet chráněn maximálním možným zabezpečením pro ochranu jeho majetku i osobních údajů. K tomu využíváme nejen ověřování vlastnictví bankovního účtu pro případnou výplatu prostředků, ale i tzv. dvoufázovou autorizaci, zaručující vysokou bezpečnost pro přihlašování do klientského účtu a zadávání žádostí o výplatu prostředků.

Proto při procesu registrace nového klienta musí dojít k:

  • Vyplnění registračních údajů o klientovi a kontaktních údajů.
  • Ověření totožnosti klienta dle platného dokladu, podpis souhlasu se zpracováním osobního dokladu a jeho archivací, včetně pořízení fotokopie dokladu.
  • Ke zjišťování původu finančních prostředků formou AML-KYC dotazníku.
  • Nastavení bezpečnostních prvků – PIN pro komunikaci s klientskou podporou a dvoufázová autorizace.

Bez těchto kroků, které se zájemcem provádí obchodní zástupce při osobním setkání, není možné zájemci vytvořit klientský účet, jelikož by nesplňoval legislativní a bezpečnostní požadavky.

Doložení dokladu o vlastnictví bankovního účtu může klient provést kdykoliv v budoucnu, vždy však před prvním požadavkem na výplatu prostředků z platformy na bankovní účet.
Sledujte nás na sítích: