Zhodnocení nebo podvod?

V návaznosti na aktuální články na Seznam.cz jsme se rozhodli osvětlit celou řadu nepřesností a doplnit úplné informace, které v článcích na serveru Seznam Zprávy obsažené nejsou. Články jsou psány dost tendenčním způsobem autorů, zejména pak Lukáše Valáška, se snahou zajistit si „atraktivitu“ obsahu a tím i sledovanost v podobě prokliků a sdílení dalších osob.

Společnost Glocin limited pracuje legitimně od roku 2017, kdy byla založena třemi zakladateli, ze kterých nejviditelnější byl a stále ještě je současný statutární ředitel pan Aleš Kohoutek. Firma dlouhodobě pracovala ve prospěch klientů na základě uzavřené Korporátní smlouvy s firmou BIT.NXT INTERNATIONAL LLC, kterou řídil druhý zakladatel projektu Glocin pan Maroš Mikláš. Tato společnost, do které byla odesílána většina finančních prostředků Glocinu, se pak podle smlouvy měla starat o zajištění zisku pro GLOCIN a jeho klienty. Že se jedná o legitimní podnikání dokázalo i šetření Policie ČR, která v roce 2020 celý projekt prošetřila a neshledala jediného protizákonného jednání.

V projektu Glocin figurovali dlouhodobě tři osoby – kromě již jmenovaných to byl ještě Lubomír Bezděk, který měl jako obchodní ředitel projektu, mající na starosti vedení obchodní sítě, zásadní vliv na naplňování obchodních cílů a zajištění obchodních aktivit společnosti. Výhradně se proto musíme ohradit proti vyznění článků serveru Seznam.cz, ze kterých čtenáři musí získat dojem, že je snad projekt Glocin podvodem na jejich klienty. Od počátku se jednalo o legitimní podnikání, které striktně celou dobu dodržovalo českou legislativu. Od roku 2017 až do roku 2022 Glocin plnil řádně a včas veškeré své závazky jak ke svým klientům, tak i k obchodní síti a úřadům, nejen v ČR, ale také v místě svého domicilu, tedy ve Velké Británii. Náklady s tímto plněním spojené dosahovaly vyšších desítek milionů eur. Články reportéra Valáška však o těchto plněních mlčí. Není to tzv. „sexy“. Místo toho jeho články navozují dojem, že se v Glocinu od počátku dělo něco nekalého, nezákonného. Jsme připraveni všemi dostupnými prostředky dokázat, kde je skutečná pravda.

Je však pravdou, že je projekt Glocin v současnosti pod silným „útokem“. Nesnažili se ho zničit nepřátelé zvenčí, ale zaútočili na něj vlastní partneři zevnitř. Většina členů tehdejší obchodní rady, která byla řízená Lubomírem Bezděkem, mohutně utvrzovaná i dalším aktérem vnitřního „puče“, marketingovým ředitelem Michalem Krásou, uvěřila jejich lžím a pomluvám, které začal Bezděk „vtloukat“ do hlav členům obchodní rady, která následně, aniž by si ověřila tvrzené údaje na faktech přímo ve firmě, zapříčinila to, že klienti Glocinu začali houfně přecházet do „Bezděkovy“ nové platformy EVA – paralelní obchodní platformy, která měla být „údajným“ nástupcem Glocinu. Jak tento vnitřní puč skončil již ví asi všichni – tisíce klientů naší společnosti hodili tito bezpáteřní lidé „přes palubu“ a mnohým z nich způsobili i existenční potíže. Proč ale nastala současná situace? Především došlo k názorovým rozkolům mezi třemi zakladateli a k následnému neplnění řádně uzavřené „Korporátní smlouvy“ ze strany BIT.NXT INTERNATIONAL LLC, čímž právě Maroš Mikláš způsobil velmi citelnou finanční ztrátu společnosti Glocin a způsobil tak až doposud nefungující plnění závazku společnosti Glocin na směny jejich Voucherů TRN vůči svým klientům. V současné době trestně právní cestou Glocin pohledávku vymáhá. Došlo k neplnění korporátní smlouvy, která na ukončení spolupráce myslela již dopředu a ve svých ustanoveních zakládala přechodné 2 leté období pro vyrovnání všech otevřených kontraktů. K této situaci se třetí zakladatel projektu Glocin Lubomír Bezděk postavil tak, že Glocin opustil a prostřednictvím jím řízené obchodní sítě se pokusil šířením nepravd a lží převést všechny naše klienty do jím založené a skrytě vlastněné nové obchodní platformy Eva a pokračovat nadále v různých dalších investičních příležitostech. Maroš Mikláš a jím ovládané společnosti v současné době dluží do společnosti Glocin Limited na základě korporátní smlouvy již více jak 135 mil EUR a Aleš Kohoutek zůstal jako tento jediný zástupce, který se snaží splnit závazky Glocinu vůči svým klientům zajištěním kapitalizace vlastních ziskových projektů (načerpání nových financí z externích zahraničních zdrojů).

Na Maroše Mikláše v současné době běží celá řada trestních oznámení ve Slovenské republice a je dnes i předmětem vyšetřování evropských úřadů. Naše společnost, díky nastalé situaci, pochopitelně čelí různým trestním oznámením, které plynou z neplnění závazků svým klientům. V každém případě je nutné dodat, že i přes zmiňovanou historii Aleše Kohoutka je jediným člověkem, který dnes hájí zájmy klientů Glocinu. Snaží se napravit pošramocenou pověst projektu Glocin a splnit závazky jeho klientům.

Jsme si vědomi, že bohužel v čase samozřejmě důvěra klientů klesá, nicméně náš postoj je stále konzistentní a snažíme se kapitalizací naplnit závazky vůči svým klientům, současně s tím rovněž soudní cestou hájit zájmy Glocinu vůči svým dodavatelům. Bohužel jsme si rovněž vědomi enormní délky soudních procesů, proto je v současné situaci kapitalizace projektu pro společnost klíčová.

Články na Seznam.cz nám v této snaze opravdu nepomáhají. Naopak. Když oslovil ředitele Glocinu Aleše Kohoutka reportér Seznam zpráv Lukáš Valášek, že by s ním rád udělal pro Seznam rozhovor, Aleš Kohoutek souhlasil a s vědomím, že to pomůže identifikovat současné problémy firmy, mu předal veškeré podstatné informace. Z těchto však pan Valášek vycucal jen pár základních informací, ke kterým přiřadil zcela jiné konsekvence.

Uvedeme několik příkladů: Když Aleš Kohoutek s reportérem hovořil o tom, že PDZ byla pro Glocin klíčová z toho důvodu, že neměla problém, za současného dodržování zákona a silné kontrolní činnosti, firmě provádět platební služby, použil slovní spojení „mít klid na práci“. Toto spojení neřekl proto, že by snad v této kampeličce prováděl Glocin nějaké nekalé operace, na které „není vidět“, ale protože měl jistotu, že mu bankovní ústav nevypoví provádění platebních služeb jako u mnohých jiných bank, které po zjištění, že Glocin pracuje kromě jiného také v oblasti kryptoměn, ihned platební služby vypovídaly. A jakýkoli byznys se bez platebních služeb (bez účtů v bankách), provádět nedá.

PDZ s tím, co se stalo v Glocinu, nemá absolutně nic společného. Vedení Glocinu pak nemá absolutně nic společného s dalšími klienty této kampeličky. PDZ měla platnou bankovní licenci a mohla tedy provádět finanční transakce, kterou využíval i Glocin v rámci legislativních regulací. Od reportéra Lukáše Valáška je nefér jednáním, pokud spojuje jakýkoli bankovní ústav s tím, jací jsou v něm klienti. Tedy samozřejmě pokud procházejí klienti řádným AML/KYC procesem – a Glocin dokládal na vyžádání PDZ veškeré údaje o svých klientech a okolnostech jednotlivých transakcí – nemají ostatní klienti záložny cokoliv navzájem společného. Glocin nikdy ani neměl možnost zjistit, kdo je v družstevní záložně klientem. Stejně, jako to nemůže zjistit v jakékoli jiné bance. I přesto je PDZ nyní spojována s problémem, který v Glocinu nastal bez vlastního přispění.

V článku bylo také řečeno, že tehdejší předseda představenstva Richard Szonowský „podmiňoval“ založení účtu v PDZ investicí do tokenů XIX, které emitovala firma XIXOIO. I toto je nepravdivá informace. Aleš Kohoutek se při jednáních o byznysovém modelu firmy XIXOIO a následnému nákupu jejich tokenů pouze s panem Szonovským seznámil a další jednání s tímto pánem byly již zcela mimo půdu XIXOIO. Rozhodně nebylo požadováno, jak tvrdí reportér seznamu, aby Glocin koupil tokeny XIX výměnou za vedení účtu v PDZ.

A takových „kachen“ je v článcích hodně. Mají za úkol především jedno – vzbudit senzaci a přitáhnout Seznamu sledovanost. Je opravdu smutné, jak dnešní reportéři s informacemi pracují. Už jen na základě daleké minulosti jednotlivých aktérů tohoto „příběhu“ dovozují, že se opět jedná o jejich podvodná jednání a i když se opravdu stal ve společnosti Glocin limited velký problém, automaticky bez toho, že by se vzaly v potaz veškeré skutečnosti, dovozují kriminální činnost. Peníze klientům se v PDZ neztratily, byly investovány v souladu s byznysovým plánem, se kterým byly seznámeni jak samotní klienti, tak i představitelé PDZ.

I přes protahování všech procesů jak v rovině trestní vůči Marošovi Miklášovi, mediální masáž, složité jednání spojené s kapitalizací Glocinu věříme, že se podaří naplnit závazky vůči klientům Glocinu a očistit jméno společnosti Glocin. Průběh „kapitalizace“ firmy je ve finální části – máme subjekt, který je ochoten poskytnout na projekty Glocinu plnění. V současnosti pro něj však ještě zajišťujeme dostatečné záruky. Ty se nám poslední dobou daří zajistit a věříme, že jakmile překonáme ještě drobné technické problémy, spojené s tak velikou transakcí, bude kapitalizace projektu GLOCIN naplněna. 

Na otázku položenou v názvu článku je pak asi jednoduchá odpověď… Mnohým klientům jsme jejich prostředky zhodnotili, vše řádně plníme, od počátku až do současné doby vystupujeme transparentně a se zájmen o klienta. Tímto se rovněž našim klientům hluboce omlouváme za komplikace, narušenou důvěru a problémy, které však v čase nastaly, řešíme a vyřešíme – laskavý čtenář si tedy na položenou otázku odpoví sám.

Aleš Kohoutek, CEO, GLOCIN LIMITED

Sdílejte nás na sociálních sítích:

Sledujte nás na sítích: